Thuiszorg Suriname – Welkom bij Quality Care Thuiszorg

Onze missie en visie:
“Het bieden van  zorg aan mensen die thuis verpleegd en/of verzorgd willen worden waardoor iemand thuis kan blijven wonen of eerder – en verantwoord – naar huis kan komen na een ziekenhuisopname.
Kwaliteit van Zorg is onze belangrijkste drijfveer. Klanttevredenheid ons hoogste doel”

Ons aanbod:

 • Verpleging (+ Advies, Instructie en Voorlichting)
 • Persoonlijke Verzorging (+ Ondersteunende Begeleiding)
 • Palliatieve Zorg (Zorg tijdens de laatste levensfase)
 • Huishoudelijke Zorg
 • Kraamzorg (Zorg aan moeder en kind)

Onze doelgroep:

 • Inwoners van Suriname die behoefte hebben aan Thuiszorg.
 • Zorgbehoeftige Surinamers die in Nederland wonen en terug willen keren naar Suriname.
 • Zorgbehoeftige mensen die in Suriname op vakantie komen of overwinteren.
 • Zorgverzekeraars – Thuiszorg voor verzekerden
 • Zorginstanties – Thuiszorg voor patiënten na ontslag
 • Bedrijven – Thuiszorg voor personeel tijdens ziekte of na opname

Kijk en Luister naar wat de Klanten van ons vinden.

Contact Info

Contactpersoon in Nederland

Bianca Kroonenberg

Tel.: 010-4420603
Mob.: 06-30659506
E-mail: bianca@qualitycarenv.com

Contactpersonen in Suriname

Anne-Marie van Genderen – Huurdeman
Verpleegkundig Directeur

Evert van Genderen
Bedrijfskundig Directeur

Tel.:  (+597) - 459060
Mob.: (+597) - 8647797

Berichten / Publicaties

Vacature Coördinerend Verpleegkundige CVP (Fulltime)

“Rolstoelen in Suriname”

“Kwaliteit maakt Sterk”

Quality Care Thuiszorg is als beste geslaagd voor de ISO 9001: 2008 – Certificering!

Quality Care Thuiszorg is ISO 9001: 2008 – gecertificeerd!